Polityka prywatności Verner Chocolate Stories

VCS sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ul. Mazowieckiej 14/14, 81-862 Sopot, REGON: 220494569, NIP: 5851437076, właściciel Serwisu Internetowego www.verner.love darzy użytkowników swojej strony szacunkiem i przykłada wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie do Użytkowników Serwisu Internetowego gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, Użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych stworzyliśmy niniejszy dokument, którym jest Polityka prywatności Verner Chocolate Stories. Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu.

Właściciel Serwisu Internetowego zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób ze Serwisu Internetowego akceptujesz Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.verner.love jest firma VCS sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ul. Mazowieckiej 14/14, 81-862 Sopot, REGON: 220494569, NIP: 5851437076 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595008, NIP 5851437076, REGON 220494569.

2. Cel przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego w celach związanych z prowadzeniem Serwisu Internetowego, w tym związanych ze współpracą z poszczególnymi podmiotami trzecimi oferującymi własne produkty z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (Sklepy). Cel przetwarzania konkretnych danych osobowych może być zależny od tego w jakim celu Państwo skontaktują się z Administratorem danych. W szczególności może to być:

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Internetowego;
 2. Wykonywanie czynności związanych z dokonywanymi przez Państwa zamówieniami produktów w sklepach należących do VCS sp. z o.o.;
 3. Udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz prowadzenie korespondencji;
 4. Przesyłanie newslettera;
 5. Marketing bezpośredni własnych usług i produktów, lub usług i produktów Sklepów korzystających z funkcjonalności Serwisu Internetowego, jak i innych partnerów biznesowych;
 6. Cele statystyczne i analityczne związane z odwiedzaniem strony internetowej Serwisu Internetowego.

3. Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Poniżej wskazujemy podstawy prawne przetwarzanie w przypadku poszczególnych okoliczności:

 1. Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Wykonywanie czynności związanych z dokonywanymi przez Państwa Rezerwacjami lub Zamówieniami produktów w Sklepach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Dokonywania rozliczeń między Serwisem Internetowym, Sklepem a innymi podmiotami uczestniczącymi w danej transakcji;
 4. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. Zgoda Klienta lub Użytkownika wyrażona w ramach Serwisu Internetowego na otrzymywanie newslettera lub innych informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 9. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. W niektórych jednak przypadkach może być konieczne np. do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Internetowego, przeprowadzenia Rejestracji i założenia Konta Klienta, do złożenia i realizacji Zamówienia. Niepodanie danych osobowych może więc wywołać skutek w postaci np. braku możliwości zarejestrowania się w Serwisie Internetowym, oraz braku możliwości realizacji Zamówień, możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora lub Sklepy korzystające z Serwisu Internetowego lub innych partnerów biznesowych Administratora. Podanie danych osobowych nie jest potrzebne do samego przeglądania oferowanych produktów na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Przeglądanie produktów odbywa się również pod domeną verner.love.

5. Możliwość cofnięcia zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie osobnej zgody może ona być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

6. Zakres danych

Administrator dokłada staranności w celu zminimalizowania zakresu danych osobowych zbieranych od Państwa. W przypadku danych osobowych zbieranych poprzez Serwis Internetowy zakres ten obejmuje dane wskazane w formularzu rejestracyjnym takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email (dla celów kontaktowych). Dodatkowo część danych niezbędnych do realizacji składanego Zamówienia: adres zamieszkania/adres dostawy, numer NIP, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, są zbierane a następnie przekazywane do VCS sp. z o.o. w celu realizacji Państwa Zamówienia. Dane związane z dokonywanymi Zamówieniami takie jak historia Zamówień są przechowywane w ramach Konta Klienta dostępnego w Serwisie Internetowym. Verner.love. W pozostałych przypadkach mogą to być dane niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, NIP, adres zamieszkania/adres dostawy.

7. Okres przetwarzania

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania;
 2. Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez sklep internetowy;
 3. Cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 4. Zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

8. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane Sklepom oferującym swoje produkty w ramach Serwisu Internetowego. Regulamin świadczenia tych usług jest dostępny pod adresem www.verner.love. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na Stronie www.verner.love.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom Administratora świadczącym na jego rzecz usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, przewoźnikom. Ewentualne ujawnienie lub przekazanie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Profilowanie

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań lub działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta lub Użytkownika. Podane dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Uprawnienia

Zgodnie z Rozporządzenia RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt. Więcej informacji dotyczących uprawnień otrzymają Państwo kontaktując się z nami poprzez adres: verner.zamowienia@gmail.com. Adres ten możecie Państwo wykorzystać także w przypadku kontaktu związanego ze złożeniem sprzeciwu.

11. Pliki Cookies

Nasz Serwis Internetowy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron Serwisu Internetowego. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.). „Ciasteczka”- inaczej pliki cookies, umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu.

Cookies a zapamiętywanie hasła w serwisie. Ponadto piki cookies wykorzystywane są przez Serwis Internetowy do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies a sprzęt użytkownika. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkowników. Cookies nie niszczą zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

Rodzaje plików cookies w serwisie. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi. Oznacza to, że przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Wykorzystanie plików coookies. Pliki te mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, w tym Sklepu oferujące produkty z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego.
Akceptowanie. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu Internetowego, a Administrator informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Wyrażanie zgody na pliki. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. To jest – ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu takich informacji. Co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Administratora cookies w sposób opisany powyżej.

Nie otrzymywanie cookies. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem. Następnie wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
Ustawienia przeglądarki w związku z plikami cookies. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych. Na tych stronach znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

 1.  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
 4. Microsoft EDGA: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing- data-and-privacy

Ponadto Administrator informuje także, że wykorzystuje:

 1. usługę Google Ads w celu realizacji, jak i optymalizacji działań reklamowych w Internecie
 2. usługę Facebook Ads w celu realizacji, jak i optymalizacji działań reklamowych w Internecie

12. Zmiany Polityki Prywatności

Oferta Administratora będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. O zmianach tych Administrator poinformuje na stronach Serwisu Internetowego. Na stronie verner.love znajduje się najnowsza, aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności. Każda opublikowana wersja zostaje przygotowana z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.