REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „VERNER.LOVE” sp.  z o.o. w Sopocie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sprzedawcą towarów jest firma: VCS sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Mazowiecka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 595008.
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym verner.love jest możliwy za pośrednictwem:
    • adresu e-mail:  verner.zamowienia@gmail.com
    • telefonu: 501188291

w godzinach od 8:00 do 15:00 (dotyczy dni roboczych).

 1. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy VCS sp. z o.o. wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Sprzedawca–VCS sp. z o.o.
 4. Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.verner.love
 5. Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego,
 6. Produkt– każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony internetowej: www.verner.love
 4. Klient może złożyć zamówienie:
  • -dokonując rejestracji i tym samym zakładając konto w Sklepie Internetowym wchodząc na stronę internetową www.verner.love lub dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym wchodząc na stronę internetową www.verner.love bez konieczności logowania się.
 1. W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane w postaci adresu e-mail i wpisuje proponowane przez siebie hasło, celem zabezpieczenia dostępu do utworzonego przez siebie konta.
 2. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”, „Do koszyka” / „Finalizuj zakupy”, „Zobacz koszyk” / „Twój koszyk”. Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. Za pomocą przycisku „Przejdź dalej” następuje akceptacja podsumowania zamówienia i przejście do danych osobistych i danych odbioru.
 3. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Finalizuj zakupy” / „Przejdź dalej”, w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.
 4. Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy (odbiór osobisty lub dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zamówienia oraz sposobu płatności.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 6. Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Klient zostaje przekierowany do systemu płatniczego bluemedia w celu dokonania płatności.
 8. Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, z adresu e-mail verner.zamowienia@gmail.com jest wysyłana wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia.
 9. W przypadku nieopłacenia zamówienia z adresu e-mail verner.zamowienia@gmail.com zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem do opłacenia zamówienia poprzez system płatniczy bluemedia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 24 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego lub autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 5. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta osobiście w jednym z poniższych punktów sprzedaży: z zakładki NASZE BUTIKI
 6. Zamówiony towar może również zostać dostarczony pod adres wskazany przez Klienta, na terenie Trójmiasta. Koszt przesyłki w kwocie USTALONEJ PRZEZ PORTAL DOSTAWCZY FURGONETKA.PL zł pokrywa Klient.
 7. Uwagi podane przez Klienta w polu „Komentarz” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. W przypadku zamówienia przez Klienta tortu z dedykacją lub tabliczki z dedykacją, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w nich treść. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może odmówić bez podania przyczyny realizacji zlecenia z dołączoną dedykacją do zlecenia ze względu jej treść, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Klient zamawiający tort ze zdjęciem lub grafiką oświadcza, że posiada pełne prawa do wykorzystania zdjęcia, które przesyła i oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie roszczenia powstałe w skutek użycia przesłanego zdjęcia obciążać będą Klienta.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
  1. Karta kredytowa
  2. Karta płatnicza
  3. Przelew elektroniczny
 1. Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego BLUEMEDIA Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez BLUEMEDIA jako zapłacone lub w przypadku zaksięgowania wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.

 1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków, w których przedmiotem świadczenia jest:
  1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 100 % wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez Sprzedającego.

VII. REKLAMACJE

  1. Zgodność dostawy z zamówieniem powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży / kierowcę / pracownika firmy kurierskiej. W tym celu zamówiony produkt /produkty powinny zostać obejrzane przed potwierdzeniem przez Klienta odbioru towaru.
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:
   • zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym);

VIII. WADY RZECZY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może:
  • zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 
(albo)
  • zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 1. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 2. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

IX. DANE OSOBOWE

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy VCS SP.ZO.O. z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14 w Sopocie.
  2. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE).
  3. Administratorem danych osobowych jest VCS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14 w Sopocie.
  4. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę VCS Sp. z o.o.
  5. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem VCS Sp. z o.o. i/lub roszczeń VCS Sp. z o.o. względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w VCS Sp. z o.o., której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VCS Sp. z o.o., tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania –artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes VCS Sp. z o.o. (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw VCS Sp. z o.o. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z VCS Sp. z o.o., jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać
   przyjęte i zrealizowane przez VCS Sp. z o.o.
  6. VCS Sp. z o.o. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując VCS Sp. z o.o. dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
    1. żądania dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych
    2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
    3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
  7. VCS Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym verner.love. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wprowadzone zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.verner.love
 3. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego verner.love system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne.

 

Regulamin Verner Chocolate Stories – publikacja 2021 r.